• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація для вчителів

04.12.2017

Доводимо до вашого відома порадник для вчителів "Нова українська школа".
Завантажити детальну інформацію можна за посиланням: ПОРАДНИК "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи

У липні 2017 року в Ірпені відбувався тренінг для педагогів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. Всеукрїнський фонд “Крок за кроком“, організатор цього навчання, передав Новій Українській Школі навчальні матеріали. Перший з них стосувався організації ранкової зустрічі.

Тепер же публікуємо навчальні матеріали щодо інтегрованого навчання. Авторки цих матеріалів – Інна Большакова та Марина Пристінська, які працюють у Новопечерській школі.
Деталі у файлі,що додаєтьс внизу сторінки.ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУМІСНИЦТВОМ, СУМІЩЕННЯМ, РОЗШИРЕНОЮ ЗОНОЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ


Визначення понять, що є роботою за сумісництвом, суміщенням, збільшенням обсягів виконуваної роботи, виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи та роботою, яка не вважається сумісництвом, приведено в Положенні про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженому наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. № 43, постанові Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 року N 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ . Положення нормативних документів колишнього СРСР нині діють на підставі постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР». Цією постановою встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Сумісництвом є виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації. Це означає, що:

1) працівник не може виконувати в один і той же час роботу як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом, тобто час роботи за основним місцем та час роботи за сумісництвом не повинен співпадати;

2) працівник може працювати за сумісництвом як в установі, організації, де він прийнятий за основним місцем, так і в іншому закладі.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245). Тобто, працівник може працювати за сумісництвом не більше, ніж на 0,5 ставки.

Керівникам державних установ та закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та закладів (відділів, лабораторій, секторів, частин тощо) та їхнім заступникам не дозволяється працювати за сумісництвом за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.

Запис до трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи і виділяється окремим рядком.

Відповідно до ст. 102-1 КЗпП України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства. Це означає, що сумісник, який працює на тому самому чи іншому підприємстві, має право на отримання компенсації за невикористану відпустку так само, як і основний працівник. Тобто, якщо працівника, прийнятого на роботу за сумісництвом звільняють, наприклад у зв’язку з закінченням строкового трудового договору, при звільненні йому має бути виплачена компенсація за невикористану відпустку.

Щорічна відпустка за сумісництвомнадається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, у тому числі й до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві. Щорічна основна відпустка надається суміснику повної тривалості, тобто не може бути меншою 24 календарних днів за відпрацьований рік.

Якщо тривалість відпустки за місцем роботи за сумісництвом менша, ніж за основним місцем роботи, сумісникам, за їх бажанням, в обов’язковому порядку повинна надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (ст.25 Закону України «Про відпустки»). Для цього сумісник має подати за місцем роботи за сумісництвом заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати.

Щодо надання працівникам, які працюють за сумісництвом, відпустки за ненормований робочий день Міністерство праці і соціальної політики України у листі від 03.09.2009 року № 246/13/116-09 роз’яснило, що ненормований робочий день для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем, не застосовується.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом.

Суміщення професій чи посад - це виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією чи посадою на тому самому підприємстві, в установі, організації протягом установленої законодавством тривалості робочого дня.

Збільшення обсягу виконуваних робіт - це виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за тією ж професією чи посадою на тому самому підприємстві, в установі, організації протягом установленої законодавством тривалості робочого дня.


Перелік робіт, які не є сумісництвом затверджений в додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. N 43.

Серед робіт, які не вважаються сумісництвом, для працівників освіти найбільш поширеними є:


педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік;
керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах, що здійснюється науковцями та висококваліфікованими спеціалістами, які не перебувають у штаті цих установ та навчальних закладів, з оплатою їхньої праці в розрахунку 50 годин на рік за кожного аспіранта;
завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік;
робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях.
робота без зайняття штатної посади в тому самому навчальному закладів, в установі;
виконання учителями загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами професійно-технічних та вищих навчальних закладів обов'язків із завідування кабінетами, лабораторіями, відділеннями;
педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів;
керівництво предметними та цикловими комісіями, виробничим навчанням та практикою учнів і студентів;
робота учителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також прирівняних по оплаті праці до учителів та викладачів інших працівників у тому самому навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження;
педагогічна робота та керівництво гуртками в дошкільних, позашкільних та інших навчальних закладах;
робота концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів з підготовки працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вищих навчальних закладів.
виконання обов'язків, за які установлена доплата до посадового окладу (ставки заробітної плати ) у відсотках або в гривнях;
інша робота, яка виконується у випадках, коли за основною роботою працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний посадовий оклад (ставку заробітної плати), якщо оплата його праці по основній та іншій роботах не перевищує повного посадового окладу (ставки заробітної плати) за основним місцем роботи.

Керівні працівники загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів та училищ, інших навчальних закладів, де оплата праці педагогічних працівників здійснюється виходячи із тижневого навантаження, можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в тому самому навчальному закладі, але не більше 9 годин на тиждень.

Інші працівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у тому самому навчальному закладі, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли із заступниками керівників навчальних закладів укладено трудовий договір на виконання роботи на 0,5 ставки, їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому:

не більше 3 годин на день або 18 годин на тиждень - в загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладах, педагогічних коледжах та училищах, інших навчальних закладах, де оплата праці педагогічних працівників здійснюється виходячи із обсягу тижневого навантаження.

Зазначеним вище працівникам за виконання такої викладацької роботи проводиться оплата понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів, керівників гуртків, тобто за тарифікацією.

Крім того, за години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад зазначену вище норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік, яка, як зазначалося вище, також не вважається сумісництвом.

При цьому варто пам’ятати, що відповідно до пункту 63 зазначеної Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками, до яких належать і музичні керівники дошкільних навчальних закладів, розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. При цьому обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.


РОЗРАХУНОК НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2017 РІК

Міністерство соціальної політики України на своєму веб-сайті розмістило Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік, де зазначається, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП України напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2017 році на підприємствах, в установах, організаціяхробота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
·1 січня – Новий рік;
·7 січня – Різдво Христове;
·8 березня – Міжнародний жіночий день;
·16 квітня – Пасха (Великдень);
·1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
·9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
·4 червня – Трійця;
·28 червня – День Конституції України;
·24 серпня – День незалежності України;
·14 жовтня – День захисника України.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16 жовтня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОТУ
ЗА СТРОКОВИМ ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ

Трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за угодою сторін;
3) укладається на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Такі договори можуть укладатисяяк при прийомі на роботу, так і надалі, якщо є підстави для укладення (переукладення) строкового трудового договору.
При укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється за згодою сторін і може визначатися як конкретним терміном, так і часом настання певної події.

Трудові договори на визначений строк або на час виконання певної роботи можуть укладатисялише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.

В постанові Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 p. вказується, що при укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, але також і настанням певної події, наприклад, повернення на роботу робітниці з відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною; працівника, який звільнився з роботи в зв'язку із призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. Строковий трудовий договір може укладатися для заміни тимчасово відсутнього працівника.

Різновидом строкових трудових договорів є також контракт. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, встановлюються угодою сторін.
Згідно зі ст. 24 КЗпПУ при укладенні контракту є обов’язковим додержання письмової форми.
Сфера застосування контракту визначається законами України.
Таким чином, прийняття на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.
Законодавством дозволяється укладення контракту з педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками.
Питання щодо порядку укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників регулюється, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р. № 23 "Про затвердження Типової форми контракту з працівником", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 р. за № 84/293.
Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.
Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.
Варто пам'ятати, що переведення працівників, прийнятих на умовах безстрокового трудового договору, на роботу за строковим трудовим договором, у тому числі на «контрактній основі», за законодавством може бути здійснене лише за наявності згоди працівника.

В п. 5.3.6, 5.3.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:
- не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності;
- обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА
доводить до Вашого відома

Презентаційні матеріали на тему: "Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників".

Деталі - у файлі, що додається.

Кiлькiсть переглядiв: 942